Dr.DENTES Özellikleri

HASTA menülerinde

 1. Hasta arama penceresinde Son Görülme kolonu ile aynı isimde hastalar listelenince en son hangi hastaya tedavi yapıldığı kolayca görülür.

HASTA > Hasta Kartı

 1. Ortak aile hesabı tanımlanabilir.
 2. Hasta kartını silerken şifre istenir. Silerken şu bilgileri de gösterir; silinecek diyagnoz sayısı, planlama sayısı, tedavi sayısı, hesap kapama sayısı, not sayısı, görüntü sayısı, alınan para sayısı, reçete sayısı ve ilişkisi kopacak randevu ve gider sayısı.
 3. Aile ve Grup tanımlanabilir.
 4. Aile ve Grup içindeki hastalar tek tuşla görülebilir.
 5. Çağrı yapan cihazlarda telefon numarası olan hastanın direkt aranmasını sağlayan telefon düğmesi.
 6. E-posta adresi girilmiş hastaya "E-posta gönder" düğmesi.
 7. Hastanın geçmiş ve gelecek tüm randevularını gösteren "Randevular" düğmesi.
 8. Hasta kartından direkt o hastaya randevu verilmesini sağlayan "Randevu" düğmesi.
 9. Anamnez kaydı olunca "Anamnez" düğmesi yanıp söner.
 10. "Fatura" düğmesi ile hastaya kesilen faturalar tek bir yerden gösterilir.
 11. Hastayı direkt SMS alıcısı olarak ekleyerek sms gönderilmesini sağlayan "SMS"  düğmesi.
 12. E- Reçete yazabilmenizi sağlayan "Reçetem" düğmesi.
 13. Hastadan KVKK onayı alabileceğiniz "SMS ile KVKK onayı al" düğmesi.
 14. Hastaya randevularını, tedavilerini ve görüntülerini internetten göstermeyi sağlayan "Erişim Kodu".
 15. Hasta fotoğrafı çerçevesi.
 16. Aynı isimdeki hasta uyarısı.
 17. "Kontrol Periyodu" ile hastanın kaç ayda bir kontrole çağrılacağı seçilerek takibi yapılabilir.
 18. Hastalara "İstirahat Raporu" oluşturabilir.
 19. Randevu verirken uyarı almak için hasta "Güvenilmez" olarak işaretlenebilir.

HASTA > Oral

 1. Diş numaralarına not yazılabilir ve notu bulunan diş numarası kırmızı renkte belirtilir.
 2. Diş üzerine bilgisayarda farenin sağ tuşu ile tıklayarak, dokunmatik cihazlarda basılı tutarak o dişe ait yapılan tüm işlemler listelenir.
 3. Arka planı sarı renkli olan işlemlerin çizimi şemada gösterilir.
 4. Planlamaların çıktısı alınabilir - Proforma.
 5. Tedavi ve diyagnozların çıktısı alınabilir.
 6. Planlanan işlemler tedaviye kopyalanabilir.
 7. Yapılan tedavilerin kırmızı renkli olması o tedavinin faturaya işlenmesi, mavi renkli olması Planlamadan kopyalandığını gösterir. Faturalı tedaviler seçilemez ve üzerlerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz.
 8. Tedavi ve planlamalarda işlemlerin fiyatı yüzde olarak ya da istenen fiyata yuvarlanabilir.
 9. Planlamalar birden fazla açılabilir.
 10. Uygulanan işlemler listesinde çoklu satır seçilebilir.
 11. Anlık olarak tarife ve dişhekimi değiştirilebilir.
 12. Poliklinik defteri özelliği.
 13. Dişlerin anatomik, normal ve basit şema görünümü.
 14. "Diyagonuzu farklı göster" seçeneği ile Tedavi ve Planlama ekranlarında Diyagnoz çizimleri gri renkte görünür.
 15. Hesap kapatma işleminden önceki kayıtlar varsayılan olarak görünmez. Bu kayıtları "Kapalı hesabı göster" seçeneği ile görebilirsiniz. Kayıtların görünmemesi Oral'de şemayı etkilemez.
 16. Hesap kapatma işleminden önceki kayıtlarda değişiklik yapılamaz.
 17. Planlama sözleşme haline çevrilebilir ve bu sözleşme ile ödeme planı oluşturulabilir. Planlanan ödeme günlerinde Dr.DENTES uyarı verir.
 18. Tüm çeneyi hızlıca KAYIP DİŞ olarak işaretlemek için diyagnozdaki "KRET" işlemini kullanabilirsiniz.
 19. Mikrofon simgeli "Sesle Kontrol" düğmesi ile tedavi ismi ve diş numarası söylenerek işlem konuşarak yapılabilir. Örneğin "Diş Çekimi 14" gibi.
 20. Uygulanan işlemler listesindeki tedavilerin fiyatında yuvarlama yapıldıysa listede toplam kolonundaki tutar kalın görünür. Üzerine gelince ise eski fiyat görünür.
 21. Anamnez bilgilerine erişilebilir.

HASTA > Not ve Görüntü

 1. Not ile görüntü eşleştirilebilir. Eşleşen notun görüntüsü açık olduğu zaman Notun arka planı sarı olur.
 2. Nota tıklandığı zaman eşleştiği görüntü varsa ekrana o görüntü gelir.
 3. Görüntüler arasında geçiş yaparken görüntüye ait not varsa not listesi, ilgili notun bulunduğu satıra doğru kayar.
 4. Kameradan fotoğraf çekilebilir.
 5. Not eklerken mikrofon simgeli "Sesle Yaz" düğmesiyle not konuşarak yazdırılabilir.
 6. DICOM ve PDF biçimdeki dosyalar yüklenebilir.
 7. DICOM biçiminde yüklenen görüntüler üzerinde mm olarak ölçüm yapılabilir.
 8. Görüntünün sol üst köşesindeki Karşılaştır düğmesi ile en az 2 en fazla 4 görüntünün tek ekranda karşılaştırılabilir.
 9. Görüntünün sağ üst köşesindeki Görüntü Düzenleyici düğmesiyle, görüntüyü kırpma, efekt uygulama, döndürme, yakınlaştırma, uzaklaştırma özellikleri kullanılabilir. Görüntüde yapılan değişiklikler istenirse kaydedilebilir.
 10. Not girerken Önemli seçeneği işaretlenirse not, listede kırmızı çerçeveli görünür.
 11. "Tüm Görüntüler” düğmesiyle görüntüler tek ekranda küçük kareler halinde gösterilir.
 12. Görüntüler dişle veya çeneyle ilişkilendirilebilir.
 13. Notlar gizlenebilir/gösterilebilir.

HASTA > Hesap

 1. Buradaki Sözleşme düğmesi ile, Oral sayfasında yapılan sözleşme görüntülenir ve sözleşmeden doğan alacak takip edilir.
 2. Aile Hesabı düğmesiyle o hastanın da içinde bulunduğu aynı ailedeki kişiler, borçları ve toplam borç görüntülenir.
 3. Hastayı direkt SMS alıcısı olarak ekleyerek SMS gönderilmesini sağlayan "SMS" düğmesi.
 4. Alarm düğmesiyle hastanın ödeme yapacağı tarih seçilebilir. Seçilen tarih geldiğinde Dr.DENTES uyarı verir.
 5. Hesabı kapat ile hastanın bakiyesi sıfırlanır. Yapılan hesap kapatma işlemleri geri alınabilir.
 6. Alınan Paralar'da Ödeme Tipi Kredi Kartı seçili ise Banka Masrafı gösterilir.
 7. Alınan Paralar toplu olarak yazdırılabilir ya da Para Alındı Belgesi olarak her alınan para ayrı ayrı yazdırılabilir.
 8. Hastanın borcu varsa Tedaviler bölümünde, alacağı varsa Alınan Paralar bölümünde güncel bakiyesi gösterilir.
 9. Bakiye Dağılımı düğmesi bir hastaya farklı hekimler tarafından yapılan tedavilerin hekim payını gösterir.

HASTA > Fatura

 1. Fatura kesildikten sonra Fatura No değiştirebilir.
 2. Uygulanan tedavilerden istenileni fatura kaleminden çıkarılarak fatura kesilebilir.
 3. Yazdırma Ayarları düğmesiyle yazdırılacak fatura, basılı fatura kağıdına göre ayarlanabilir.
 4. e-Fatura oluşturulabilir.
 5. e-Arşiv fatura oluşturulabilir.
 6. e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) oluşturulabilir.
 7. Hastalar, otomatik oluşturulan bağlantının paylaşılması ile kendisine ait e-Fatura, e-Arşiv fatura ve e-Serbest meslek makbuzunu görüntüleyebilir ve çıktısını alabilir. Bağlantı hastaya e-posta ile gönderilebilir.

HASTA > Reçete

 1. Endikasyon seçimine göre ilaç önerilir.
 2. Reçete, antetli kağıt biçiminde yazdırılabilir.

RANDEVU

 1. Randevu defteri hekim çalışma saatlerinden oluşturulabilir. (Ayarlar > Dişhekimi, Çalışma Saatleri)
 2. Randevuların periyodu ve süreleri ayarlanabilir. (Ayarlar > Randevu)
 3. Randevular, açıklamaya veya dişhekimine göre renklendirilebilir. (Ayarlar > Randevu)
 4. Öğle tatili, randevu defterinde farklı renkte gösterilebilir. (Ayarlar > Dişhekimi, Öğle Tatil Saatleri)
 5. Randevu defteri günlük, haftalık ve aylık olarak görüntülenebilir. Telefonlarda sadece günlük olarak görünür.
 6. Seçilen diş hekimlerinin randevuları gösterilir.
 7. Randevu eklerken ad-soyad yazıldığında Dr.DENTES hızlıca inceleme yapar. Girilen Ad ve soyadda hasta yoksa hasta kartı oluşturmayı sorar. Aynı ad soyadda birden fazla hasta varsa randevunun hangisine verileceğini sorar.
 8. Randevuya bilgisayarda sağ tıklandığında, dokunmatik cihazlarda ise basılı tutunca bağlandığı hasta kartını açar. Eğer hiçbir hasta kartına bağlı değilse seçenekler sunar (aynı ad ve soyadda hasta kartı yoksa yeni oluşturmayı, hasta varsa seçim yaptırmayı).
 9. Diş hekiminin çalışma saatlerinin dışına randevu verilip verilememesini belirlenebilir. (Bu özellik Ayarlar > Dişhekimi sayfasından yapılır. "Çalışma saatleri dışında randevu verilemesin" seçeneği işaretliyse randevu verilemez.)
 10. Bilgisayarlarda sürükle bırak yöntemiyle randevu başka gün veya saate taşınabilir.
 11. Randevuda bulunan SMS düğmesiyle hasta direkt SMS alıcısı olarak belirlenerek, hazır randevu mesajını mesaj içeriğine eklenerek SMS gönderilebilir.
 12. Randevudaki Kopyala düğmesine basarak defterde tıklanan gün ve saate randevu kopyalanabilir.
 13. Bilgisayarda randevuların altında bulunan "=" işaretine basılı tutarak sürüklendiğinde randevu süresi değiştirilebilir.
 14. Randevuların isimlerinin yanında bulunan parantez içinde "-" işareti randevu durumunun Gelmedi, "+" işareti durumunun Geldi olduğunu ifade eder. Diğer randevu durumlarında, durumun baş harfi yazılır.
 15. Bilgisayarda fare randevuların üzerine getirildiğinde randevuyla ilgili detaylar gösterilir.
 16. Not eklenen randevuların sağ altında "•••" simgesi görünür.
 17. Randevu renkleri açıklamalara göre oluşur.
 18. Kontrol randevuları, 24 saat öncesinde Dr.DENTES uyarılarında hatırlatılır.
 19. Bilgisayarda randevu defterinin, herhangi bir gününün herhangi bir saatinin satırına tıklanıp, sol tık basılı şekilde fare aşağı kaydırıldığında tıklamanın başladığı ve bittiği saatler arasına randevu verilir.
 20. Randevu verirken hasta listesinden arama yapılarak hasta bulunup randevu verilebilir.
 21. Randevuda isim girerken ilgili hastalar hemen altta listelenir.
 22. Geçmiş tarihli randevular, randevu defterinde gri renkli gösterilebilir.
 23. Randevu defteri dişhekimlerine ve ünitlere göre gösterilebilir.
 24. Özel günler randevu defterinde farklı biçimde gösterilir.
 25. ​Dr.DENTES’teki randevular Apple takvim (iPhone, iPad) veya Google takvim (Android) ile paylaşılabilir.​
 26. "Güvenilmez" olarak kayıtlı hastalara randevu verilirken uyarı alınır.
 27. Randevu verirken hastanın geçmişteki toplam ve gelmediği randevu sayılır gösterilir.

GİDER > Gider Kartı

 1. Hesap Tipi Personel seçili olan gider kartları ve giderleri, özel yetkilendirme ile istenilen kullanıcılara gösterilmez.

GİDER > Gider

 1. Alınan mal/hizmetlerde ve ödemelerde diş hekimi seçimi yapılabilir. Diş hekimi bazlı parasal raporlar buradaki verileri kullanır.
 2. Alınan mal/hizmet hasta ile ilişkilendirilebilir.
 3. Alınan mal/hizmette Vade Tarihi 7 günden fazlaysa ve çıkan "Bana hatırlat" seçeneği işaretliyse, ödeme tarihinden 7 gün önce Dr.DENTES uyarılarda hatırlatılır.
 4. Ödediğimiz bölümünde Ödeme Tipi "Havale" ise Banka Masrafı alanı açılır ve masraf yazıldıysa, kliniğin gider raporunu alırken banka masrafı da gösterilir.
 5. Alınan mal/hizmete indirim yapıldıysa, bunun ödemesini girerken İndirim seçeneği işaretlenir ve açılan kutuya indirim tutarı yazılır.
 6. Laboratuvar işleri detaylı kayıt ve takip edilebilir.

RAPOR > Defter

 1. Açıldığı anda günlük gelir gideri gösterir. (İşletme defteri maiyetinde)
 2. Hasta, Ödeme Tipi ve Dişhekimi esas alınarak gelir listelenebilir.
 3. Firma Adı, Ödeme Tipi ve Dişhekimi bazlı gider listelenebilir.
 4. Gelir giderler grafikle gösterilir.

RAPOR > Liste

 1. Hasta kartındaki tüm alanlara göre: En küçük, En büyük ve İçinde geçen kolonlarına değer girerek listeleme yapılabilir.
 2. Listeden ilgili hasta kartına geçiş yapılabilir.
 3. Liste PDF veya Excel biçiminde cihaza indirilebilir.
 4. Listenin çıktısı alınabilir.
 5. Listedeki hastalara SMS düğmesiyle SMS gönderilir. Düğmeye basıldığında listede cep telefonu doğru girilmiş hastalar direkt SMS alıcısı olarak eklenir.
 6. Listede en fazla 10 alan gösterilir.

RAPOR > Bakiye

 1. Borcu olan hastalar listelenir.
 2. Dişhekimi ve Grup bazlı liste alınabilir.
 3. Liste PDF veya Excel biçiminde cihaza indirilebilir.
 4. Listenin çıktısı alınabilir.
 5. Listedeki hastalara SMS düğmesiyle SMS gönderilir. Düğmeye basıldığında listede cep telefonu doğru girilmiş hastalar direkt SMS alıcısı olarak eklenir. Hazır Bakiye mesajı, mesaj içeriğine otomatik olarak eklenir, istenirse değiştirilebilir.

RAPOR > Tarih Aralıklı Bakiye

 1. Sadece seçilen tarih aralığındaki yapılan tedavilere ve alınan paralara bakılarak borcu olan hastalar listelenir.
 2. Dişhekimi ve Grup bazlı liste alınabilir.
 3. Liste PDF veya Excel biçiminde cihaza indirilebilir.
 4. Listenin çıktısı alınabilir.
 5. Listedeki hastalara SMS düğmesiyle SMS gönderilir. Düğmeye basıldığında listede cep telefonu doğru girilmiş hastalar direkt SMS alıcısı olarak eklenir. Hazır Bakiye mesajı, mesaj içeriğine otomatik olarak eklenir, istenirse değiştirilebilir.

RAPOR > Kontrol

 1. Bir hafta içerisinde kontrole çağrılacak hastalar listelenir. Bu liste, Hasta Kartında Kontrol Periyodu seçili hastaların Son Tedavi Tarihi baz alınarak hazırlanır. Son tedavi tarihi yoksa son randevu tarihi, o da yoksa son olarak Kayıt Tarihine bakılır.
 2. Diş hekimi bazlı liste alınabilir.
 3. Liste PDF veya Excel biçiminde cihaza indirilebilir.
 4. Listenin çıktısı alınabilir.
 5. Listedeki hastalara SMS düğmesiyle SMS gönderilir. Düğmeye basıldığında listede cep telefonu doğru girilmiş hastalar direkt SMS alıcısı olarak eklenir.

RAPOR > Tedavi Sayacı

 1. Açıldığında bugün kimin hangi tedaviden kaç tane yaptığı listelenir.
 2. Dişhekimi, Grup ve Tarih bazlı liste alınabilir.
 3. Liste PDF veya Excel biçiminde cihaza indirilebilir.
 4. Listenin çıktısı alınabilir.

RAPOR > Tedavi

 1. Açıldığında bugün kimin hangi hastaya hangi tedaviyi ne tarihte kaç paraya yaptığı listelenir.
 2. Dişhekimi, Grup, Tedavi, Tarih ve Faturalı/Faturasız bazlı liste alınabilir.
 3. Liste PDF veya Excel formatında cihaza indirilebilir.
 4. Listenin çıktısı alınabilir.
 5. Listedeki hastalara SMS düğmesiyle SMS gönderilir. Düğmeye basıldığında listede cep telefonu doğru girilmiş hastalar direkt SMS alıcısı olarak eklenir.

RAPOR > Fatura Listesi

 1. Günlük, aylık, yıllık ya da istenilen tarih aralığındaki kesilen faturaların listesi alınır.
 2. Aylık KDV, üç aylık geçici vergi ve yıllık kurumlar vergisi brüt hesabında yol gösterici olabilir.
 3. Liste PDF veya Excel biçiminde cihaza indirilebilir.
 4. Listenin çıktısı alınabilir.
 5. Listedeki hastalara SMS düğmesiyle SMS gönderilir. Düğmeye basıldığında listede cep telefonu doğru girilmiş hastalar direkt SMS alıcısı olarak eklenir.

RAPOR > Gider

 1. Açıldığında tüm gider hesaplarının bakiyeleri listelenir.
 2. Hesap Tipi bazlı liste alınabilir.
 3. Liste PDF veya Excel biçiminde cihaza indirilebilir.
 4. Listenin çıktısı alınabilir.

RAPOR > Hakediş

 1. Çok hekimli kliniklerde, hekimlerin hak edişlerinin belirlenmesinde yol gösterici olabilir. Yapılan tahsilata veya tedaviye göre ayrı sonuçlar alınabilir.

RAPOR > Bugün Doğanlar

 1. Bugün doğan hastalar listelenir.
 2. Dişhekimi ve Grup bazlı liste alınabilir.
 3. Liste PDF veya Excel biçiminde cihaza indirilebilir.
 4. Listenin çıktısı alınabilir.
 5. Listedeki hastalara SMS düğmesiyle SMS gönderilir. Düğmeye basıldığında listede cep telefonu doğru girilmiş hastalar direkt SMS alıcısı olarak eklenir.

RAPOR > TSİM

 1. TSİM (Temel Sağlık İstatistikleri Modülü)'e girmek üzere rapor oluşturulur.
 2. Oluşturulan raporlar daha sonra da görüntülenebilir.

RAPOR > VERBİS Veri Envanteri

 1. VERBİS kaydıyla uyumlu “VERBİS Veri Envanteri” raporu oluşturulabilir. Bu rapor VERBİS kaydı için örnektir, tek başına yeterli değildir.

RAPOR > Durum

 1. Hangi yılda ne kadar hasta eklenmiş; ne kadar diyagnoz, planlama, tedavi yapılmış, ne kadar para giriş/çıkışı olmuş; en çok hangi tedaviler yapılmış, hangi hekim ne kadar tedavi yapmış vs. hem grafik hem de rakamlarla gösterilir. Tüm bu raporlar belirlenen tarih aralığına göre de alınabilir.
 2. Dr.DENTES kullanımıyla ilgili aylık olarak veri boyutu ve trafik raporuna ulaşılır.

BELGELER > Onam Formları

 1. Hazır onam formları bulunur (ortodonti, implant, genel bilgilendirme vb.)
 2. Adli Vaka Raporu yazılabilir.

BELGELER > Video

 1. Hasta bilgilendirme amaçlı örnek tedavi videoları bulunur.
 2. "Tümünü Oynat" düğmesiyle bekleme salonundaki TV'de yayınlanabilir.

BELGELER > Hasta İşaret Dili

 1. Tedavi sırasında konuşamaz durumda olan hastalarla iletişim kurulabilmesi için işaret dili tablosu bulunur.

AYARLAR > Klinik

 1. Klinik logosu yüklenir. Planlama, tedavi, diyagnoz ve reçete çıktılarında logo görünür.
 2. Firma Adı, Adres, İlçe, Şehir, Sabit Telefon, E-posta, İnternet Sitesi, Vergi Dairesi, Vergi Numarası planlama, tedavi, diyagnoz ve reçete çıktılarında görünür.
 3. Hakediş hesaplanırken kullanılacak tedavi başına maliyet yüzdesi "Maliyet Yüzdesi" alanına yazılır.
 4. Açılış Sayfası alanı ile Dr.DENTES'e girildiğinde açılması istenen sayfa seçilir.
 5. Uyarı sistemi alanıyla Dr.DENTES'in uyarılarının görünüp görünmeyeceği ayarlanır.
 6. Kontrol, ölçü ve protez prova randevuları için hatırlatmaların görünüp görünmeyeceği ayarlanır.
 7. Klinikteki ünit sayısı girilir.
 8. Randevuda hastanın hekiminin otomatik seçilip seçilmeyeceği ayarlanır.
 9. Notları Kapat alanıyla Not ve Görüntü sayfasındaki notların gösterilip gösterilmeyeceği seçilir.
 10. Yedek alınabilir.

AYARLAR > Dişhekimi

 1. Sınırsız sayıda diş hekimi eklenebilir.
 2. Ad, Soyad, Uzmanlık, Sabit Telefon, Ülke, Şehir, İlçe, Adres ve Çalışma Saatleri alanlarına girilenler bilgiler, smileparadise.org ve dishek.org sitelerinde yayınlanır.
 3. Öğle Tatili Saatleri alanından seçilen başlangıç ve bitiş saatleri arası randevu defterinde renkli olarak gösterilir.
 4. Çalışma Saatleri, randevu defterinin başlangıç ve bitiş saatini belirler.
 5. "Çalışma saatleri dışında randevu verilmesin" seçeneği ile hekimin çalışma saatleri dışında randevu alıp almayacağı ayarlanır.
 6. Doğum Tarihi girilmiş diş hekimlerine Dr.DENTES tarafından SMS ve e-posta ile doğum günü kutlama mesajı gönderilir.
 7. Prim hesaplanırken kullanılacak hakediş yüzdesi "Hakediş Yüzdesi" alanına yazılır.

AYARLAR > Kullanıcı

 1. Sınırsız sayıda kullanıcı oluşturulabilir.
 2. Yetkilendirme yapılabilir.

AYARLAR > Tarife

 1. Açıldığında varsıyalan ücret tarifesi gelir. Sınırsız yeni tarife oluşturulabilir.
 2. "Kopyala" düğmesiyle açık tarifenin içindeki tedaviler başka bir tarifeye kopyalanabilir.
 3. "Para birimi değiştir" düğmesiyle ekrandaki tarifenin para birimi o günkü kur üzerinden değiştirilebilir.
 4. "Tedavileri Sırala" düğmesiyle tedavilerin, HASTA > Oral sayfasındaki sıralaması ayarlanır.
 5. "Hasta Aktar" düğmesiyle tek seferde hasta tarifeleri değiştirilir.
 6. "Varsayılan tarife" düğmesi ekrandaki tarifeyi varsayılan tarife yapar. Yeni hasta eklerken otomatik olarak varsayılan tarife seçili gelir.
 7. Ekrandaki tarife listesi PDF veya Excel biçiminde indirilebilir.
 8. Ekrandaki tarife listesi yazdırılabilir.
 9. Ekrandaki tarifeye yeni tedavi eklenebilir. (Kullanıcı tarafından eklenen tedavilerin çizimi olmaz.)
 10. Tedavilerin durumu pasif yapılarak kullanılmayan tedavilerin HASTA > Oral sayfasında görünmemesi sağlanır.

AYARLAR > Diyagnoz

 1. Yeni diyagnoz eklenebilir. (Kullanıcı tarafından eklenen diyagnozların çizimi olmaz.)

AYARLAR > Randevu

 1. Randevu periyodu, randevu açıklmasının renk ve süresi istenildiği gibi ayarlanır.
 2. Randevu açıklama, renk ve süresi istenildiğinde varsayılan ayara döndürülebilir.
 3. Geçmiş tarihli randevuların gri renkte gösterilip gösterilmeyeceği ayarlanır.

AYARLAR > SMS Gönder

 1. Bir veya birden fazla alıcıya SMS gönderilir.
 2. "Gönderim Türü" ile istenirse hemen SMS gönderilir, istenirse ileri tarihte gönderilmek üzere zamanı seçilir.
 3. "Süre" ile mesajın geçerlilik süresi ayarlanır. Buradan seçilen süre sonunda SMS gönderimi durdurulur.
 4. "Hasta kartındaki diğer cep telefonlarına da gönder" seçeneği işaretlendiğinde hasta kartında bulunan Telefon ve Yakınının Telefonu alanlarındaki numaralara da SMS gönderimi sağlanır.
 5. SMS'lerde özel ifadeler kullanılabilir.
 6. Randevu, Bakiye, Doğum günü ve Periyodik kontrol için hazır SMS içeriği bulunur.
 7. Mesaj alanından, daha önceden gönderilen son 10 SMS içeriğine ulaşılabilir. İstenirse buradan seçim yapılarak mesaj içeriğine alınır.
 8. Mesaj alanındaki "Türkçe >İng." düğmesiyle Türkçe karakterler otomatik olarak İngilizce karaktere dönüştürülerek karakter sayısı azaltılır. (Türkçe karakterler 2 karakter niteliğindedir.)
 9. "SMS Gönderim Raporu" düğmesi ile gönderdiğiniz SMS'lerin alıcıya ulaşıp ulaşmadığı incelenir.
 10. "İleri Tarihli Gönderiler" düğmesiyle, Gönderim Türü "İleri tarihte gönder" olan SMS'ler listelenir. Gönderim zamanı gelmemiş SMS'ler silinebilir.
 11. "SMS Ayarları" düğmesine tıklayıp "Randevu verilince hastaya otomatik SMS gönder" onay kutusu işaretlendiğinde bir hastaya randevu kaydedildiği an SMS gönderilir. Randevu kopyalandığı veya taşındığında da hastaya SMS gönderilir. SMS içeriği ayarlanabilir.
 12. "SMS Ayarları" düğmesine tıklayıp "Yarın randevusu olan hastalara otomatik SMS gönder" onay kutusunu işaretlendiğinde günlük olarak bir sonraki gün randevusu olan hastalara SMS gönderilir. SMS gönderim zamanı ve SMS içeriği ayarlanabilir.
 13. "SMS Ayarları" düğmesine tıklayıp "Periyodik kontrol tarihi gelen hastalara otomatik SMS gönder" onay kutusunu işaretlendiğinde haftalık olarak o hafta kontrol periyodu gelmiş hastalara SMS gönderilir. SMS gönderim günü, saati ve SMS içeriği ayarlanabilir.
 14. "SMS Ayarları" düğmesine tıklayıp "Doğum günü olan hastalara otomatik SMS gönder." onay kutusunu işaretlendiğinde doğum günü olan hastalara SMS gönderilir. SMS gönderim saati ve SMS içeriği ayarlanabilir.

AYARLAR > Demirbaş

 1. Klinikteki demirbaşlar tanımlanır.
 2. Tanımlanan demirbaşların sterilizasyonu, garanti ve kullanım bitiş süreleri takip edilebilir. Garanti ve kullanım bitiş tarihleri yaklaştığında uyarı sistemi ile bilgilendirme yapılır.

AYARLAR > Sterilizasyon

 1. Klinik malzemelerinin sterilizasyon kayıtları tutulur.
 2. Malzemelerin kirli girişi, yıkama, paketleme, sterilizasyon, çıkış ve kullanım aşamaları takip edilebilir.
 3. Sterilizasyon aşamalarında barkod okuyucuyla malzeme ve personel kaydı yapılabilir.

AYARLAR > dishek.org

 1. Hekim fotoğrafı yüklenir.
 2. Kliniğin konumu seçilir.
 3. Buradan girilen tüm bilgiler dishek.org ve smileparadise.org sitesinde yayınlanır.
 4. Hekim yayın durumunu Yayın (dishek.org) alanından ayarlayabilir.
 5. "Hasta randevu talepleri size iletilsin mi?" alanı ile dishek.org ve smileparadise.org sitelerinden hastaların kendilerine randevu talep edip etmeyeceği ayarlanır.
 6. “Hasta soruları size iletilsin mi?” alanı ile dishek.org ve smileparadise.org sitelerinden hastaların kendilerine soru sorup sorumayacağı ayarlanır.

Genel

 1. Bekleyen hasta yok/var düğmesiyle salonda bekleyen hasta olup olmadığı mesajı hekime verilir.
 2. Özel Günler düğmesiyle içinde bulunulan yılın özel günleri listelenir.
 3. Dr.DENTES'ten çıkış yapılan bölümden Veri boyutu, Aylık trafik ve SMS kredisi görülür.
 4. Okunmamış uyarılar üstte gösterilir ve okundu olarak işaretlenen uyarılar 7 gün sonra listeden kaldırılır.
Deneyiminizi geliştirmek, site kullanımınızın analizi ve pazarlama çabalarımız için KVKK kapsamında çerezleri kullanıyoruz. Sitemize göz atarak veya bu bilgilendirmeyi kapatarak, Çerez Kullanımı`nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz.
Whatsapp