EİNSTELLUNGEN > SMS Senden

Hilfe Inhalte auf Türkçe (TR) werden angezeigt, da es in der von Ihnen verwendeten Sprache keine Hilfeinhalte gibt.

Hastalara SMS göndermek için kullanılır.

Alıcı: Listede cep telefonu hatasız girilmiş hastalar görülür. Listeden SMS gönderilecekler seçilir. Burada arama yapmak için "Ara" kutusuna harf veya hece girerek ya Enter tuşuna basılır ya da simgesine tıklanır. Listenin ilk haline boş arama yaparak dönülür.

Başlık: Sizi ifade eden SMS başlığıdır. Birden çok başlığa sahipseniz hangi başlık ile gönderileceğini seçmelisiniz.

Gönderim Türü: "Hemen gönder" ile SMS Gönder düğmesine basıldığı an gönderim gerçekleşir. "İleri tarihte gönder" de "Gönderim Zamanı" için tarih ve saat giriş alanı açılır. Seçtiğiniz zamanda SMS gönderilir.

Süre: Mesajın geçerlilik süresidir. Seçilen zaman zarfında SMS gönderilir. Şayet süre aşılırsa mesaj gönderimi biter.

" Hasta kartındaki diğer cep telefonlarına da gönder" seçilirse "Telefon" ve "Yakınının Tel." alanlarındaki cep telefonu numaralarına da SMS gönderilir.

Mesaj: SMS'in kendisidir. Özgün mesaj yerine "Hazır Mesajlar" da gönderilebilir. Hazır mesajlar değiştirilebilir. Gönderdiğiniz son 10 SMS "Son Mesajlar "da gösterilir. Bu listeden de seçim yapılabilir. SMS kişiye özel hale getirilebilir. Özel ifadelerle gönderim sırasında kişi bilgisi DrDENTES tarafından doldurulur. Mesajın içindeki Türkçe karakterler Türkçe › İng. ile İngilizce karakterlere dönüştürülür. Mesajın hangi dilde olduğu görünür (Dil: Türkçe). Mesajın içinde hiç Türkçe karakter yoksa dil otomatik İngilizce olarak algılanır. Mesajın uzunluğu (SMS Boy: 4) ve kaç karakter olduğu (Karakter: 158) takip edilebilir. Uygunluk alanından mesajın gönderilip gönderilemeyeceği kontrol edilir.

Mesajın kaç kişiye gönderileceği sayfanın sağ üstünde Alıcı başlığı yanında görülür (18).

Kullanılacak SMS ibaresi yanında görülen (4) sayı SMS'in toplam kaç kredi kullanacağıdır.

SMS kredisi, kaç adet SMS'in kaldığını ifade eder.

SMS Gönderim Raporu: SMS'lerin durumu ve geçmişi incelenir. Ayrıntısı istenen mesaj satırına tıklanır. Mesajın içeriği, ne zaman hangi başlıkla gönderildiği, geçerlilik süresi, iletim durumu ve gönderime devam edip etmediği görünür. Gönderim tarihi ile seçilen süre arasında gönderim devam eder. Gönderim tarihinden itibaren seçilen süre dolduğunda mesaj gönderimi sonlandırılır. Tablodaki Hasta sütünundan isme tıklayınca ilgili Hasta Kartı açılır. Raporda bir önceki sayfaya dönmek için düğmesi kullanılır.

İleri Tarihli Gönderiler: Gönderim Türü, "İleri tarihte gönder" olarak ayarlanan SMS'lerdir. Mesajın içeriği, ne zaman ve hangi tarihte gönderildiği/gönderileceği, geçerlilik süresi ve kaç alıcıya gönderildiğinin/gönderileceğinin bilgisi bulunur. Gönderim zamanı henüz gelmemiş SMS'ler satır sonundaki simgesiyle silinebilir.

SMS Ayarları: Otomatik gidecek SMS ayarları yapılır. Otomatik SMS gönderimi yapılması istenen ayarın başındaki kutu işaretlenir. Otomatik gidecek SMS'lerde AYARLAR > Dişhekimi sayfasında seçili olan ilgili hekimin başlığı esas alınır.

  • Periyodik kontrol tarihi gelen hastalara otomatik SMS gönder.: Bu hafta boyunca periyodik kontrole çağrılacak hastalara SMS gönderilir. "SMS Gönderim Zamanı"ndan seçilen gün ve saatte SMS gönderilir. "Gönderilecek Mesaj", hazır periyodik kontrol mesaj şablonu barındırır. İstenirse mesaj değiştirilebilir. SMS, Hasta Kartı'ndaki dişhekiminin başlığı ile gönderilir.
  • Yarın randevusu olan hastalara otomatik SMS gönder.: Randevu defterinde yarına ait kaydı olan ve cep telefonu var olan hastalara SMS gönderilir. SMS'in gönderim saati "Bugün SMS Gönderim Saati"nden seçilir. SMS gönderim sonrası ertesi güne eklenen randevular için SMS gönderilmez! "Gönderilecek Mesaj"da şablon randevu mesajı vardır. Mesaj değiştirilebilir. SMS, randevudaki dişhekiminin başlığı ile gönderilir.
  • Randevu verilince hastaya otomatik SMS gönder.: Randevu kaydedildiği an hastaya SMS gönderilir. Randevu kopyalandığında veya taşındığında da hastaya SMS gönderilir. "Gönderilecek Mesaj"da randevu mesajı mevcuttur. İstenirse mesaj değiştirilebilir. SMS, randevudaki dişhekiminin başlığı ile gönderilir.
  • Alınan para işlenince hastaya otomatik SMS gönder.: HASTA > Hesap'ta alınan para kaydı girildiği an hastaya SMS gönderilir. İstenirse mesaj değiştirilebilir. SMS, Hasta Kartı'ndaki dişhekiminin başlığı ile gönderilir.
  • Doğum günü olan hastalara otomatik SMS gönder.: Doğum günü olan hastalara SMS gönderilir. "SMS Gönderim Saati"nden gönderim saati seçilir. "Gönderilecek Mesaj"da doğum günü mesajı mevcuttur. İstenirse mesaj değiştirilebilir. SMS, Hasta Kartı'ndaki dişhekiminin başlığı ile gönderilir.

Yapılan değişiklikler otomatik kaydedilir. İlaveten kaydet düğmesi aramayınız!

Tüm otomatik SMS gönderilerinden vazgeçmek için işaretini kaldırmanız yeterlidir.

The articles on this site cannot be quoted or copied without permission and without reference.

Wir verwenden Cookies, um das Benutzererlebnis zu verbessern, die Nutzung der Website zu analysieren und unsere Marketingbemühungen zu unterstützen. Indem Sie auf unserer Website weitersurfen oder dieses Banner schließen, bestätigen Sie, dass Sie unsere Cookie-Richtlinie gelesen haben und dieser zustimmen.
Whatsapp