BERİCHT > Teil Balance

Hilfe Inhalte auf Türkisch (TR) werden angezeigt, da es in der von Ihnen verwendeten Sprache keine Hilfeinhalte gibt.

Belirlenen Tarih aralığındaki tedavi olan hastalar listelenir. Tablodan o tarih aralığındaki toplam tedavi tutarı, ne kadar ödeme yaptığı ve ne kadar borcu kaldığı görülür. Dişhekimi seçildiğinde hastanın varsayılan diş hekimine bakılmaksızın belirli tarih aralığında hangi hastaya ne kadar tedavi yaptığı ve ne kadar ödeme aldığı görülür. Grup bölümünden seçim yapılarak o gruptaki hastaların raporu alınır.

Bir diş hekiminin kendi hastası olsun veya olmasın şimdiye kadar yaptığı tüm tedavilerden ne kadar alacağı olduğu raporu alınır. Rapor alınacak diş hekimi seçilir ve tarihin başlangıç değeri 01.01.1900 gibi eski bir tarih belirlenerek ve bitiş değeri bugün belirlenerek ne kadar alacağı olduğu görülür.

SMS Gönder: Listedeki hastalara borç hatırlatma SMS'i gönderilebilir. Bu düğmeye tıklandığında: "AYARLAR > SMS Gönder" sayfasına geçilir. Kısmi Bakiye listesindeki "Cep Telefonu" doğru yazılmış hastalar "Alıcı" olarak eklenir. Mesaj bölümüne hazır Bakiye mesajı gelir. İstenirse bu mesajda değişiklik yapılabilir. Mesaj hazır olduğunda tıklanarak iletim yapılır.

Not: Hazır Bakiye mesajında hastanın tüm borcu gönderilir.

 Raporla: Kıstaslar ayarlandıktan sonra listeleme yapar.

Yazdır: Borçlu hasta listesini yazdırır.

İndir: Borçlu hasta listesini indirir.

The articles on this site cannot be quoted or copied without permission and without reference.

Wir verwenden Cookies, um das Benutzererlebnis zu verbessern, die Nutzung der Website zu analysieren und unsere Marketingbemühungen zu unterstützen. Indem Sie auf unserer Website weitersurfen oder dieses Banner schließen, bestätigen Sie, dass Sie unsere Cookie-Richtlinie gelesen haben und dieser zustimmen.
Whatsapp