AYARLAR > Klinik

Kliniğe ait bilgilerin bulunduğu sayfadır. Değiştir () düğmesi ile bilgilerde değişiklik yapılır. Yapılan değişikliklerden vazgeçilebilir (). Girilen bilgileri saklamak için Kaydet () kullanılır.

Firma Kodu: Dr.DENTES'e giriş yaparken kullanılır. Bu kod sabittir ve değiştirilemez.

Firma Adı: Kliniğin adı girilir. Yazıcı çıktılarında yer alır.

Vergi Dairesi, Vergi Numarası, Adres, Sabit Telefon, E-posta, İnternet Sitesi alanlarına girilen bilgiler HASTA > Hasta Kartı'nda İstirahat Raporu, HASTA > Oral'de Tedavi, Diyagnoz ve Planlama çıktılarında, HASTA > Reçete'de Reçete çıktısında görülür.

Açılış Sayfası: Dr.DENTES'e giriş yapıldığında açılması istenen sayfa seçilir.

Maliyet Yüzdesi: Tedavi fiyatının maliyet yüzdesidir. Hakediş'de kullanılır. Hakediş hesaplanırken maliyeti istenmiyorsa 0 (sıfır) yazılır.

Ünit Sayısı: Klinikteki hasta tedavi koltuğu (diş üniti) sayısı girilir. Birden fazla ünit varsa randevu defteri ünit temel alınarak gösterilir. Tek hekim ve tek ünit varsa bu sayı bir (1) olarak kalmalıdır.

Banka Masrafı Yüzdesi: Kredi kartı ödemelerinde banka komisyon almaktadır. Şayet bu komisyon hastaya yansıtılacaksa bankanın aldığı komisyon bu oran kullanılarak hesaplanır. Hasta hesabına ilave edilir. Banka masrafının otomatik hesaplanması istenmez ve kullanıcının belirlediği banka masrafı tutarı hastaya yansıtılmak istenirse 0 (sıfır) yazılır. Banka masrafı hastaya yansıtılmayacaksa boş bırakılır. Tüm banka masrafları RAPOR > Defter sayfasında gösterilir ve o günkü cirodan düşülür.

Oral çıktıda diş çizimleri: HASTA > Oral sayfasındaki Tedavi, Proforma ve Diyagnoz çıktılarında oral şemanın gösterilip gösterilmeyeceği seçilir. Varsayılan olarak "Hem daimi hem de süt dişleri göster" seçili durumdadır. Oral sayfasındaki çıktılarda hem daimi hem de süt dişleri gösterilir. "Kapalı" seçildiğinde Tedavi, Proforma ve Diyagnoz çıktılarında oral şema gösterilmez. "Sadece işlem yapılmış olanları göster" seçildiğinde Tedavi, Proforma ve Diyagnoz çıktılarında; daimi dişlerde işlem yapıldı ise daimi dişleri, süt dişlerinde işlem yapıldı ise süt dişleri gösterir. Her ikisinde de işlem var ise hem daimi hem süt dişleri gösterir.

Oral çıktıda fiyatları göster: Varsayılan olarak "Açık" durumdadır. "Kapalı" olduğunda HASTA > Oral sayfasında Tedavi ve Planlamada uygulanan tedavilerin fiyatları tedavi ve proforma çıktılarında gösterilmez.

Oral çıktıda indirimleri göster: Varsayılan olarak "Açık" durumdadır. "Kapalı" olduğunda HASTA > Oral sayfasında Tedavi ve Planlamada yapılan indirimin değeri tedavi ve proforma çıktılarında gösterilmez.

Oral çıktıda anteti göster: Varsayılan olarak "Açık" durumdadır. "Kapalı" olduğunda HASTA > Oral sayfasındaki Tedavi ve Proforma çıktılarında klinik bilgileri (logo, Vergi Dairesi, Vergi Numarası, Adres, Sabit Telefon, E-posta, İnternet Sitesi) ve sayfa alt bilgileri gösterilmez.

Hasta kimliğini doğrula: Varsayılan olarak "Kapalı" durumdadır. "Açık" olduğunda HASTA > Hasta Kartı sayfasında yeni hasta eklerken ya da kayıtlı hastada değişiklik yaparken T.C. vatandaşları için NVI (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü)'dan Ad, Soyad, TC Kimlik No ve Doğum Tarihi bilgilerinin doğruluğunu kontrol eder. Bilgilerde yanlışlık varsa veya aynı kimlik numarasıyla kayıtlı başka bir hasta varsa hasta kartının oluşturulmasına/değiştirilmesine izin verilmez.

Uyarı sistemi: Dr.DENTES uyarılarının gösterilip gösterilmeyeceği seçilir. Varsayılan olarak "Açık" durumdadır. Uyarılar Dr.DENTES'in sağ üstünde (1) gösterilir. Buradan okunan uyarılar işaretlenir (). Okunmamış uyarı sayısı 100 ve üzeri olduğunda "Uyarı sistemi" otomatik kapanır. Uyarı sistemi tekrar açıldığında 1 saat içinde okunmamış uyarı sayısı 100'ün altına indirilmezse uyarı sistemi otomatik olarak tekrar kapanır. (Bakınız: Uyarılar)

Kontrol randevularını hatırlat: Varsayılan olarak "Kapalı" durumdadır. "Açık" olduğunda, RANDEVU sayfasında Kontrol açıklaması ile randevu verildiğinde o randevudan 24 saat önce uyarı sistemi ile hatırlatılır. "Kapalı" olduğunda uyarı gösterilmez.

Ölçü randevularını hatırlat: Varsayılan olarak "Kapalı" durumdadır. "Açık" olduğunda, RANDEVU sayfasında Ölçü açıklaması ile randevu verildiğinde o randevudan 24 saat önce uyarı sistemi ile hatırlatılır. "Kapalı" olduğunda uyarı gösterilmez.

Protez prova randevularını hatırlat: Varsayılan olarak "Kapalı" durumdadır. "Açık" olduğunda, RANDEVU sayfasında Protez prova açıklaması ile randevu verildiğinde o randevu gününün sabahı uyarı sistemi ile hatırlatılır. "Kapalı" olduğunda uyarı gösterilmez.

Randevuda hastanın hekimi seçilsin: "Açık" durumda olduğunda, kayıtlı hastaya randevu verirken hastanın varsayılan hekimi otomatik seçilir (Randevu verilen gün ve saatte müsait ise). "Kapalı" olduğunda ise randevuları gösterilmek üzere seçili olan hekimlerden müsait olan ilk hekim otomatik seçilir. Her durumda hekim seçimi elle değiştirilebilir. (Bakınız: Randevu)

Notları Gizle: Varsayılan olarak "Kapalı" durumdadır. "Açık" olduğunda HASTA > Not ve Görüntü sayfası, Notlar kapalı olarak gelir ve isteğe bağlı anlık olarak açılıp kapatılabilir. (Bakınız: Not ve Görüntü)

Kamera () düğmesiyle kliniğin logosunun resmi çekilir ya da Yükle () ile önceden alınmış logonun resmi yüklenir. Kliniğe yüklenmiş logo silinebilir ().

Not: Kliniğin logosu, HASTA > Hasta Kartı'nda İstirahat Raporu, HASTA > Oral'de Proforma, Tedavi ve Diyagnoz çıktılarında, HASTA > Reçete'de Reçete çıktısında yer alır.

Hastalardan SMS ile KVKK onayı almak için bu alana KVKK metinleri yazılır veya daha önce hazırlanan başka belgedeki KVKK metinleri kopyalanır ve bu alana yapıştırılır. Hastadan KVKK Onayı alınırken gönderilen SMS metninde bir link yer alır ve hasta linke tıkladığında açılan sayfada bu alana doldurduğunuz KVKK metinleri gösterilir.

Dr.DENTES verileri istendiğinde yedeklenebilir. Bu sayfada E-posta adresi girilmediyse yedek alınamaz! “ Hasta fotoğraflarını yedeğe dahil et” ve “ Hasta görüntülerini yedeğe dahil et” seçenekleri ile fotoğraf ve görüntülerin yedeklenip yedeklenmeyeceği belirlenir. Yedekle düğmesi ile Dr.DENTES, yedek isteğini kaydeder ve müsait olduğunda yedeği hazırlar. Yedeğin hazırlanması ve tarafınızdan indirilmesi, yedeğin veri boyutunun 1.6 katı kadar hesabınıza trafik yansıtır. Yedek alınacağı zaman kalan aylık trafik limiti eğer o anki veri boyutunun 1.6 katından az ise hasta fotoğraf veya görüntüleri yedeğe dahil edilemez. Yedek hazır olduğunda Dr.DENTES, bu sayfadaki e-posta adresine e-posta gönderir ve uyarı (1) gösterir. Bu aşamada yedek, İndir ile şifreli olarak indirilebilir. İndirilen yedek, Yedekle bölümündeki Şifre ile açılır.

İlgili aramalar: hesap ayarları, bilgisayara indirme, yedek almak, giriş ekranı, logo ekleme, yedekleme

Bu sitede yer alan yazılar izinsiz ve kaynak göstermeden alıntılanamaz, kopyalanamaz.

Deneyiminizi geliştirmek, site kullanımınızın analizi ve pazarlama çabalarımız için KVKK kapsamında çerezleri kullanıyoruz. Sitemize göz atarak veya bu bilgilendirmeyi kapatarak, Çerez Kullanımı`nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz.
Whatsapp