HASTA > Fatura

Fatura kesmek için Yeni () düğmesi kullanılır. Kırmızı renkli alanlardaki eksik bilgiler tamamlanmalıdır. Hastaya ilk kez fatura kesilecekse "Vergi Dairesi"ne "TC No" ifadesi, Vergi/TC No'ya ise hastanın "TC Kimlik No"su, E-posta alanına e-posta otomatik gelir.

Sonraki faturalarda en son girilen vergi bilgileri otomatik gelir. Fatura Kalemleri bölümünde fatura kesilmemiş veya kısmi faturalandırılmış tedaviler listelenir. Bu listeden seçilen tedavinin tutarı ve ismi Değiştir () düğmesi ile değiştirilebilir. Seçilen satırların toplamı Yuvarla (~) ile yüzde veya tutar olarak artırılıp/azaltılabilir. Fatura kesilen tedavinin tutarı HASTA > Oral'deki tedavi tutarından az ise aynı tedaviye tekrar fatura kesilebilir. Faturaya dahil edilmeyecek satırlar düğmesi ile faturadan çıkarılır. (Bilgisayarda klavyeden "Ctrl / Command (⌘)" tuşuna basılı tutarak farenin sol tuşu ile çoklu seçim yapılır.) Tüm işlemler bittikten sonra düğmesi ile fatura kayıt edilir.

Fatura, Eski Tip / Basılı fatura türünde kesiliyorsa kaydedilir ve düğmesi ile kağıda yazdırılır, e-Fatura, e-Arşiv Fatura ya da e-Serbest Meslek Makbuzu türünde ise düğmesine bastıktan sonra Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) gönderilmesi için pencere açılır ve Gönder düğmesi ile fatura GİB'e gönderilerek kaydedilir ve işlem geri alınmaz ve değişiklik yapılamaz. Kayıt edilen fatura yazdırılabilir. "Eski Tip / Basılı" faturalar için faturaya basılacak alanlar ve kağıt üzerindeki konumları ayarlanabilir. Alanların kağıt üzerindeki konumları cetvel yardımıyla tek tek ölçülerek yazılır (Bakınız).

Sayfa açıldığında, hastaya önceden fatura kesilmişse son kesilen fatura ekrana gelir. Önceki () ve Sonraki () düğmeleriyle kesilmiş faturalar arasında gezilebilir.

Faturada bulunan alanların açıklamaları;

Tip, İstisna Tipi, Teslimat, Senaryo, E-Fatura P.K., E-posta, Durum, Ticari e-Fatura Cevap, ETTN ve Açıklama alanları sadece e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-SMM fatura türlerinde bulunur.

Faturayı Kesen: Kliniğinizin resmi ismi. Kesilen faturalarda şubeler arası ayrım yapılabilir.

Fatura Türü: Kesilecek fatura türü seçilir. e-fatura ya da e-SMM mükellefi olduktan 7 gün sonra kesinlikle basılı türde fatura KESİLEMEZ!

Tarih: Faturanın tarihi ve saati girilir. Eğer e-Fatura, e-Arşiv ya da e-SMM kesilecek ise en son kesilen fatura tarihi ve saatinden daha öncesine fatura kesilemez.

Fatura No: e-Fatura, e-Arşiv ve e-SMM'de fatura numaraları otomatik artar ve değiştirilemez. Eski Tip / Basılı faturada, fatura numarasını herhangi bir hastada bir kere yazdıktan sonra bir sonraki fatura oluşturmada Fatura No son değere göre otomatik artar. Fatura kağıdı üzerindeki fatura numarası ile buradaki fatura numarası aynı olmalıdır!

Tip: Fatura tipi seçilir.
- Satış: Normal satış faturasıdır.
- İade: Sadece "e-Arşiv Fatura" türündeki faturalarda ve "e-Fatura" türünün "Temel e-Fatura" senaryosundaki faturalarda mal/hizmet iadesi için kullanılır.
- İstisna: KDV'den kısmen ya da tamamen muaf olunan durumlarda kullanılır. Ne için muaf olunduğu İstisna Tipi alanından seçilir ve bu seçim faturaya açıklama olarak eklenir.

Teslimat: Faturanın ne şekilde teslim edileceği seçilir.
- Elektronik: Alıcıya dijital olarak ulaştırılır. Seçildiği zaman e-posta adresi girilmesi zorunludur. "e-Arşiv Fatura" ve "e-Serbest Meslek Makbuzu" türünde kesilen faturalarda otomatik olarak e-posta gönderilir. "e-Fatura" türü için e-posta adresine gerek bulunmamaktadır.
- Kağıt: Alıcıya kağıt çıktı olarak verilmelidir. Fatura kağıt olarak istenirse yazdırıldıktan sonra kaşe ve ıslak imzalı olarak teslim edilmelidir.

Senaryo: Fatura türüne göre senaryolar listelenir.
- Temel e-Fatura: "e-Fatura" türünde kesilen faturalarda kullanılabilir. Alıcı tarafından red etme imkanı yoktur.
- Ticari e-Fatura: "e-Fatura" türünde kesilen faturalarda kullanılır. Alıcı tarafın kabul ve red etme imkanı vardır. 8 gün içerisinde yanıt verilmez ise kabul edilmiş sayılır.
- e-Arşiv: "e-Arşiv Fatura" türünde kesilen faturalarda kullanılır.
- e-Belge: "e-Serbest Meslek Makbuzu" türünde kesilen faturalarda kullanılır.

Açıklama: İstenirse faturada gösterilmek üzere açıklama yazılabilir.

Sayın: Faturanın kesileceği kurum/kişi adı yazılır.

Adres: Fatura kesilenin adres bilgileri yazılır. Faturaya adresten sonra seçilen İlçe, Şehir ve Ülke bilgileri eklenir.

E-Fatura P.K.: e-Fatura Posta Kutusu'dur. Sadece "e-Fatura" türünde kullanılır ve zorunludur. Sadece e-fatura mükelleflerinin e-Fatura posta kutusu vardır. Girilen vergi no e-fatura mükellefi ise e-fatura posta kutuları burada listelenir.

E-posta: "Elektronik" teslimat seçilen "e-Arşiv Fatura" ve "e-Serbest Meslek Makbuzu" türündeki faturalarda buradaki adreslere otomatik olarak e-posta gönderilir ve doldurulması zorunludur. Aralarına virgül koyarak 1'den fazla e-posta adresi yazılabilir. "e-Fatura" türündeki faturalarda bu alan doldurulsa bile e-posta gönderilmez.

Durum: Fatura durumu gösterilir.

Ticari e-Fatura Cevap: Senaryosu "Ticari e-Fatura" olan faturanın cevap durumu gösterilir.

ETTN: Her bir e-Faturanın benzersiz numarasıdır. E-Fatura ZARF NO olarak anılır. Dijital Metin İçeriği İz Nosu (Electronic Textbook Track Number) şeklinde çevrilebilir.

Müşteri Link: Faturanın görüntülenebileceği sayfayı açmaya yarar. İstendiğinde açılan sayfanın linki kopyalanıp hastaya gönderilebilir. Bu sayfadan fatura XML ve PDF olarak indirilebilir veya yazdırılabilir. Teslimatı "Elektronik" olan e-Arşiv Fatura ve e-SMM'de müşterinin e-posta adresine faturanın oluşturulduğu anda bu link otomatik olarak gönderilir.

İptal Et: e-Serbest Meslek Makbuzu ve e-Arşiv Fatura iptal edilebilir. Düğmeye bastıktan sonra İptal Et penceresi açılır ve fatura iptal edilecekse İptal Et düğmesine basılarak iptal edilir, işlem geri alınamaz ve değiştirilemez. İptal edilmeyecek ise (Vazgeç) düğmesi ile pencere kapatılır.

 Ayarlar: Fatura ayarları yapılır. Kullanılmak istenen ayarın başındaki kutu işaretlenir.

  • Yeni faturada kaç günlük tedaviler listelensin?: Varsayılan olarak 0 (sıfır) ayarındadır. Fatura oluştururken en fazla kaç günlük fatura kesilmemiş tedavilerin Fatura Kalemleri listesine geleceği ayarlanır. 0 yazıldığında fatura kesilmemiş tüm Tedaviler listelenir.
  • Fatura kalemine diş numarasını da ekle.: Varsayılan olarak işaretlidir. Fatura kaleminin sonuna ilgili tedavinin hangi dişe/dişlere yapıldığı yazar. Diş numaralarının gösterilmesi istenmez ise ayarın başındaki işaret kaldırılır.

Yazdırma Ayarları

Soldan Mesafe X (mm): Kağıdın solundan alanın yazılmaya başlayacağı yere kadar olan mesafenin milimetre (mm) cinsinden uzunluğu.

Üstten Mesafe Y (mm): Kağıdın tepesinden alanın yazılmaya başlayacağı yere kadar olan mesafenin milimetre (mm) cinsinden uzunluğu.

Genişlik W (mm): Alan genişliğinin milimetre (mm) cinsinden uzunluğu.

Fatura x koordinatı

Fatura y koordinatı

Fatura w koordinatı

Resimlerde Sayın alanı örnek gösterilmiştir.

İlgili aramalar: e-Fatura nasıl kesili, e fatura nasıl kesilir, e-smm, smm, e-fatura, e fatura


İpuçları

HASTA > Fatura'da bir kısmına fatura kesilecek tedaviler "Ctrl / Command (⌘)" tuşu basılı iken farenin sol tuşu ile seçildikten sonra Yuvarla (~) düğmesine tıklanır. Buradan istenirse yeni toplam girilir istenirse yüzde olarak toplam değiştirilir. Hastaya yeni fatura kesiminde tedavilerin geri kalan tutarı için tekrar fatura kesilebilir.

İade faturası kesmek için HASTA > Hasta Kartı'ndan fatura kesilecek kurum adına hasta kartı oluşturulur. Fatura kesilebilmesi için tedavi işlenir. Tedavi raporlarının karışmaması için AYARLAR > Tarife sayfasından 0 TL'lik "Fatura" isminde tedavi eklenir (Tedavi ekleme için bakınız). İade faturasında kaç kalem mal/hizmet iade edilecek ise Oral sayfasında o sayıda "Fatura" ismindeki tedavi işlenir. HASTA > Fatura sayfasında Yeni () düğmesine basılır. Fatura kesilecek kurum bilgileri tamamlandıktan sonra Fatura Kalemleri bölümünde 0 TL'lik "Fatura" isimli satır seçilerek Değiştir () düğmesi ile fatura kaleminin KDV, Toplam fiyatı ve Tedavi alanından iade edilecek fatura kaleminin adı yazılır (Fatura kesilecek kurumun faturasında yazılan ile aynı olmalıdır). Açıklama alanına hangi faturanın iade faturası olduğu belirtilmelidir. Örneğin 01.01.2020 tarihli XXX numaralı faturanın iade faturasıdır şeklinde. Tüm işlemler bittikten sonra Kaydet () düğmesi ile fatura kesilir.

Not: e-SMM mükellefleri tarafından kesilen iade faturalarının Tip alanı "Satış" seçilmelidir. e-Fatura mükelleflerinin iade faturalarında Tip alanı "İade" seçilmelidir.

İade e-Faturasının iptali için 2 yöntem vardır. Biri, fatura alıcısından iade faturasına karşılık iade faturası istemektir. Diğer yöntem ise Gelir İdaresi Başkanlığı sisteminden hem fatura kesenin hem de fatura alıcısının iade faturasını karşılıklı olarak iptal etmeleridir. Bunun için öncelikle bilgisayarda mali mühür takılı olmalıdır. Sonrasında ebelge.gib.gov.tr adresinden "E-FATURA İPTAL PORTALI"na giriş yapılır. İade e-Faturası kesen kurum iptal talebi oluşturur. Talep oluşturulduktan sonra fatura alıcısı da aynı şekilde giriş yaparak gelen iptal talebine onay verir. Onay verilme işleminden sonra iade e-Faturası iptal olur.

AYARLAR > Klinik sayfasından yüklenen logo e-Fatura ve e-Arşiv Faturaların sağ üstünde otomatik gösterilir.

Bu sitede yer alan yazılar izinsiz ve kaynak göstermeden alıntılanamaz, kopyalanamaz.

Deneyiminizi geliştirmek, site kullanımınızın analizi ve pazarlama çabalarımız için KVKK kapsamında çerezleri kullanıyoruz. Sitemize göz atarak veya bu bilgilendirmeyi kapatarak, Çerez Kullanımı`nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz.
Whatsapp