STOK > Stok Kartı

Yeni () düğmesiyle takip edilecek Stok Kartı açılır. Girilmesi zorunlu bilgilere ait etiketler kırmızı renkle belirtilmiştir. Ekranda görülen daha önceden kaydedilmiş stok kartına ait bilgiler Değiştir () ile düzenlenir. Yapılan değişikliklerden vazgeçilebilir (). Girilen bilgileri saklamak için Kaydet () kullanılır. Mevcut stok kartları silinemez. Eklenen stok kartına ait herhangi bir stok hareketi yoksa silinebilir ().

Önceki () ve Sonraki () düğmeleri ile stok kartları arasında geçiş yapılır.

Ara () ile stok kartlarında arama yapılır. Boş arama yapıldığında tüm stok kartları listelenir. "Malzeme Tipi"ne göre arama yapılabilir.

Stok kartında bulunan alanların açıklamaları;

Ad, Malzeme, Sarf Birimi, Sarf Birim Fiyatı ve Sarf Para Birimi alanları doldurulmadan Stok Kartı açılamaz. Diğer alanlar isteğe bağlı olarak doldurulur.

Ad: Stok kartının adı yazılır, kaydedildikten sonra değiştirilemez.

Malzeme: "Malzeme", "İşçilik", ya da "Üretim" olmak üzere Stok Kartının tipi seçilir, kaydedildikten sonra değiştirilemez.

Takip Tipi: Takip tipi seçilir.
- Normal: Stok kartına ait giriş ve çıkışlar normal yapılır.
- Seri No: Stok kartına ait giriş ve çıkışlar seri numarası ile yapılır. AYARLAR > Klinik sayfasındaki  "Tedavide Malzeme Kullan" ayarı açıksa Oral sayfasında tedavi işlenirken otomatik malzeme seçim ekranı gelir.

Tüketim Tipi: Stok kartının nasıl tüketildiği seçilir.
- Normal: Stok kartına ait her bir malzemenin/üretimin/işçiliğin birden fazla tedavide kullanılması durumunda seçilir. Örneğin dolgu maddesi birden fazla tedavide kullanılabileceği gibi.
- Birebir: Stok kartına ait her bir malzemenin/üretimin/işçiliğin tek bir tedavide kullanılması durumunda seçilir. Örneğin implantın 1 tedavide 1 adet kullanıldığı gibi.

Stok Kodu: Dr.DENTES tarafından Stok Kartına atanan koddur.

Alış Birimi: Stok Kartının hangi birimden temin edildiği seçilir.

Alış Birim Fiyatı (KDV Dahil): KDV dahil birim fiyatı yazılır.

Alış Para Birimi: Stok Kartının hangi para birimi ile alındığı seçilir. 

Sarf Birimi: Stok Kartının tüketim birimi seçilir, kaydedildikten sonra değiştirilemez.

Sarf Birim Fiyatı: Birim fiyatı yazılır.

Sarf Para Birimi: Para birimi seçilir.

Kritik Stok Miktarı: Herhangi bir depodaki stok miktarı, burada yazılan miktarın altına düştüğünde uyarı () alınır. Boş bırakıldığında uyarı alınmaz.

Barkod No: Barkod numarası yazılır veya barkod okuyucu ile barkod okutulur. Barkod numarası Alış Faturası girerken kolaylık sağlar. 

Birim Dönüşümleri: Stoğa giriş veya stoktan çıkış yapılırken kolaylık sağlaması adına, "Birim Dönüşümleri" bölümünden, bir alış biriminden kaç sarf birimi elde edileceği girilir. Örneğin Dolgu Maddesi Adet veya Paket olarak alınır ama Gram olarak tüketilir. Burada 1 adette ve 1 pakette kaç Gram dolgu maddesi bulunduğu girilir. Böylece stoğa giriş ve çıkışlar burada tanımlı birimler ile kolayca yapılır.

Malzeme Özellikleri: Stoğa giriş veya stoktan çıkış yapılırken kolaylık sağlaması adına, Stok Kartına ait marka, model, renk, ölçü gibi özellikler eklenebilir. "Yeni Özellik Grubu" ile "Özellik Grubu" oluşturulur. Daha sonrasında "Yeni Özellik" ile Özellik Gruplarına yeni özellikler eklenir. Özellik Grupları ve Özellikler sürükle/bırak yöntemiyle sıralanabilir. Özellik grupları ve Özelliklerin Adları  Değiştir () ile düzenlenir. Yapılan değişikliklerden vazgeçilebilir (). Girilen bilgileri saklamak için Kaydet () kullanılır. Sil () ile silinebilir. Böylece stoğa giriş ve çıkışı burada tanımlı özellikler ile kolayca yapılır.

 Stok Hareketi Ekle: Stok kartına giriş, çıkış ve depo transfer hareketi ekler. () Düğmeye bastıktan sonra stok hareketi ekleme penceresi açılır. Girilmesi zorunlu bilgilere ait etiketler kırmızı renkle belirtilmiştir. Girilen bilgileri saklamak için Kaydet () kullanılır.

Stok Hareketi Ekle penceresinde bulunan alanların açıklamaları;

Tip: Stoğa malzeme girişi yapılacaksa "Giriş", stoktan malzeme çıkışı yapılacaksa "Çıkış", depolar arası malzeme transferi yapılacaksa "Depo Transferi" seçilir. "Depo Transferi" seçildiğinde "Depo (Kaynak)" ve "Depo (Hedef)" alanları gelir.

Depo: Hangi depo için "Giriş" veya "Çıkış" hareketi ekleneceği seçilir.

Depo (Kaynak): Transferinin hangi depodan yapılacağı seçilir.

Depo (Hedef): Transferinin hangi depoya yapılacağı seçilir.

Malzeme: Stok Kartında tanımlanmış özelliklerden seçim yapılabilir. Özellik tanımlı değilse varsayılan olarak Stok kartındaki malzeme ismi yer alır ve düzenlenebilir.

Miktar: Stok hareketinin miktarı girilir.

Birim: Stok hareketinin birimi seçilir. Birim dönüşümleri bölümünden tanımladığınız birimler burada listelenir.

Fiyat: Varsayılan olarak Stok Kartındaki KDV hariç Alış Birim Fiyatı yer alır ve düzenlenebilir.

Tutar: Miktara göre toplam tutar yer alır.

KDV %: Varsayılan olarak Stok Kartındaki KDV oranı yer alır ve düzenlenebilir.

Toplam: KDV dahil toplam tutar bilgisi yer alır.

Seri No: Varsa malzemenin seri numarası girilir. Bu alan Takip Tipi "Seri No" olan Stok Kartlarında zorunludur.

Garanti Bit. Tar.: Stok hareketi yapılan malzeme tipinin garanti bitiş tarihi girilebilir.

Son Kul. Tar.: Stok hareketi yapılan malzeme tipinin son kullanım tarihi girilebilir.

Hasta: Hareketin Stok hareketi herhangi bir hasta ile ilgili ise seçim yapılabilir.

 Stok Hareketleri: Stok Hareketleri incelenir. Düğmeye bastıktan sonra stok hareketleri penceresi açılır. Kırmızı olan satırlar stoktan çıkış, yeşil olanlar ise stoğa giriş işlemlerini gösterir. Tabloda ilgili stok hareketinin hangi tarihte, hangi depo için gerçekleştiği gibi bilgiler yer alır. Sil () ile sadece Stok Kartı sayfasından eklenen hareketler silinebilir. Tedaviden, Alış Faturasından veya Otomatik Maliyet Hesaplamasından oluşan Stok Hareketleri buradan silinemez.

Bu sitede yer alan yazılar izinsiz ve kaynak göstermeden alıntılanamaz, kopyalanamaz.

Deneyiminizi geliştirmek, site kullanımınızın analizi ve pazarlama çabalarımız için KVKK kapsamında çerezleri kullanıyoruz. Sitemize göz atarak veya bu bilgilendirmeyi kapatarak, Çerez Kullanımı`nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz.
Whatsapp