REPORT > Account Book

Turkish (TR) help content is display because there is no help content in the language you are using.

Kısaca tarif etmek gerekirse; "işletme defteridir". Solda gelir (Aldığımız), sağda gider (Ödediğimiz) bilgileri görülür. Hastalardan alınanlar geliri, diğer işletme ve hizmetlere ödenenler ise giderleri oluşturur. Alınan rapor sonucu sayfa sonunda grafik olarak da gösterilir.

RAPOR > Defter seçildiğinde Günlük defter kayıtları listelenir. Aylık ve Yıllık düğmelerine tıklandığında Aldığımız ve Ödediğimiz bölümlerinin tarihleri otomatik olarak ayarlanır. Önceki ve Sonraki düğmeleriyle Günlük, Aylık ya da Yıllık raporlar arasında geçiş yapılır. Alınan ile ödenen arasındaki "Fark" sol altta yeşil renkli olarak gösterilir. Bu kasada bulunan para miktarıdır. Eğer ödenen alınandan fazla ise; sağda kırmızı renkli "Fark" görülür. Bu ise olmayan paranın harcandığı şeklinde yorumlanabileceği gibi, daha önceden kasada bulunan paraların harcandığı şeklinde de açıklanabilir.

Aldığımız; Hastalardan alınan paraların gösterildiği bölümdür. Aldığımız raporunu oluşturmak için Tarih aralığı, Hasta adı, Aile, Grup, Ödeme Tipi ve hangi hekim adına para alındığı seçilebilir. Kıstaslar ayarlandıktan sonra Raporla () düğmesi listeleme yapar.

Ödediğimiz; Gider kartlarında yapılan ödemelerin raporlandığı yerdir. Rapor oluşturmak için Tarih aralığı, Gider Kartı, Hesap Tipi, Ödeme Tipi, hangi hekim için ödeme yapıldığı gibi kıstaslar seçilebilir. Raporla () düğmesiyle görüntülenir.

 Raporla: Kıstaslar ayarlandıktan sonra listeleme yapar.

Yazdır: Görüntülenen defter yazdırılır.

İndir: Aldığımız bölümünde alınan paraların raporunu, Ödediğimiz bölümünde ödenen paraların raporunu indirir.

İlgili aramalar: ciro

The articles on this site cannot be quoted or copied without permission and without reference.

We use cookies to enhance user experience, analyze site usage and assist in our marketing efforts. By continuing to browse our site or closing this banner, you acknowledge that you have read and agree to our Cookie Policy.
Whatsapp