REPORT > Progress Payment

Turkish (TR) help content is display because there is no help content in the language you are using.

Birden fazla diş hekimi çalışan kliniklerde kazancın farklı şekillerde paylaştırılmasına destek olur. 3 farklı hakediş hesaplaması var. Bunlar;

  1. Hekime kayıtlı tahsilata göre;
    En çok kullanılan hakediş raporudur. Seçili hekimin seçilen tarih aralığındaki aldığı tahsilat üzerinden ne kadar prim alacağını gösterir.
  2. Tahsilata göre;
    Seçili hekimin seçilen tarih aralığındaki hastadan alınan tüm tahsilatların, yaptığı tedavi oranına göre ne kadar prim alacağını gösterir.
  3. Tedaviye göre;
    Seçili hekimin seçilen tarih aralığındaki uyguladığı tedavilerden ne kadar prim alacağını gösterir.

 Raporla: Kıstaslar ayarlandıktan sonra listeleme yapar.

Yazdır: Raporu yazdırır.

İndir: Raporu indirir.

Hakediş tablosundaki sütunların açıklaması ve nasıl hesaplandığı aşağıdaki gibidir.

Toplam Tedavi / Ciro: Hastaya uygulanan toplam tedavi tutarı.

Hekim Ciro: "Tedaviye göre" raporunda, seçili hekimin seçilen tarih aralığındaki hastaya uyguladığı tedavi tutarını gösterir. "Tahsilata göre" ve "Hekime kayıtlı tahsilata göre" raporlarında seçili hekimin hastaya uyguladığı tüm zamanlardaki tedavi toplamını gösterir.

Hekim Ciro %: Hekim Ciro'nun Toplam Tedavi'ye olan oranıdır. Hastanın toplam tedavisinden seçilen hekimin seçilen tarih aralığındaki uyguladığı tedavilerin oranını gösterir.

Cirodaki Yüzde: Hekim Ciro'nun Ciro'ya olan oranıdır. Hastanın toplam tedavisinden seçilen hekimin uyguladığı toplam tedavi oranını gösterir.

Maliyet % / Tedavi Maliyeti Yüzdesi: Tedavi başına düşen maliyet oranıdır. AYARLAR > Klinik sayfasından belirlenir. Tüm tedavilerde aynı oran kullanılır. Hakedişden genel maliyet çıkarılmayacaksa AYARLAR > Klinik sayfasından Maliyet Yüzdesi 0 girilir.

Tahsilat: "Tahsilata göre" raporunda seçilen tarih aralığındaki hastadan alınan tüm para toplamını gösterir. "Hekime kayıtlı tahsilata göre" raporunda seçilen hekimin seçilen tarih aralığındaki aldığı para toplamını gösterir.

Prime Esas Toplam Tutar: Tedavinin ya da tahsilatın genel maliyetin çıkarılması sonucu oluşan tutarı gösterir. "Tedaviye göre" raporunda, hastanın toplam tedavi tutarından "Maliyet %"nin çıkarılması sonucu oluşur. "Tahsilata göre" ve "Hekime kayıtlı tahsilata göre" raporunda, hastadan alınan tahsilattan Tedavi Maliyeti Yüzdesinin çıkarılması sonucu oluşur.

Gider: Hastaya ait bir gider varsa ve bu gider kaydında hasta ve hekim seçildiyse hakedişe dahil olur.

Prime Esas Hekim Tutarı: Tedavinin ya da tahsilatın tüm maliyet ve giderin çıkarılması sonucu oluşan tutarı gösterir. "Tedaviye göre" raporunda, Hekim Ciro'dan Maliyet %'si ve Gider'in çıkarılması ile oluşur. "Hekime kayıtlı tahsilata göre" raporunda tahsilattan Maliyet Yüzdesi ve Gider'in çıkarılması ile oluşur.

Hekim Hakediş %: Hekimin uyguladığı tedavilerden alacağı primin hakediş oranıdır. AYARLAR > Dişhekimi sayfasından her hekimin hakediş oranı belirlenir.

Prim: Prime Esas Hekim Tutarından hekimin hakediş oranı ile bulunur ve hekime verilecek primi gösterir.

İlgili aramalar: Prime esas tutar, pirim, hekim hakediş

The articles on this site cannot be quoted or copied without permission and without reference.

We use cookies to enhance user experience, analyze site usage and assist in our marketing efforts. By continuing to browse our site or closing this banner, you acknowledge that you have read and agree to our Cookie Policy.
Whatsapp