REPORT > Treatment

Turkish (TR) help content is display because there is no help content in the language you are using.

Dişhekimi, Grup, Diyagnoz/Tedavi branşları ve seçilen tarih aralığında yapılan işlemler (Tedavi, Planlama veya Diyagnoz) listelenir. Kıstaslar ayarlandıktan sonra Raporla () düğmesi listeleme yapar. Liste tarihe göre azalan sıralıdır. Listede; yapılan işlem, hasta ismi, diş hekimi ve tedavi bedeli görülür. Toplam tedavi bedeli sol altta gösterilir. Raporda 10 satır işlem listelenir. Eğer liste daha uzun ise sonraki sayfalarda devamı görülebilir. “Faturalı”, “Faturasız” seçenekleriyle hangi tedavilerin faturalı, hangi tedavilerin faturası kesilmemiş olduğu görülür.

SMS Gönder: Listede bulunanlara SMS ile mesaj iletilebilir. SMS Gönder'e tıklandığında: “AYARLAR > SMS Gönder” sayfasına geçilir. Listede “Cep Telefonu” doğru yazılmış hastalar "Alıcı" olarak eklenir. Mesaj bölümüne gönderilecek mesaj yazılır ve hazır olduğunuda  tıklanarak iletim yapılır.

 Raporla: Kıstaslar ayarlandıktan sonra listeleme yapar.

 Yazdır: İşlem listesi yazdırılır.

 İndir: İşlem listesi indirilir.

The articles on this site cannot be quoted or copied without permission and without reference.

We use cookies to enhance user experience, analyze site usage and assist in our marketing efforts. By continuing to browse our site or closing this banner, you acknowledge that you have read and agree to our Cookie Policy.
Whatsapp