OPTIONS > Inventory Stock

Turkish (TR) help content is display because there is no help content in the language you are using.

Yeni () düğmesiyle Demirbaş kaydı açılır. Girilmesi zorunlu bilgilere ait etiketler kırmızı renkle belirtilmiştir. Ekranda görülen daha önceden kaydedilmiş demirbaşa ait bilgiler Değiştir () ile düzenlenir. Yapılan değişikliklerden vazgeçilebilir (). Girilen bilgileri saklamak için Kaydet () kullanılır. Gerekirse demirbaş silinebilir ().

Önceki () ve Sonraki () düğmeleri ile demirbaşlar arasında geçiş yapılır.

Ara () ile demirbaşlarda arama yapılır. Boş arama yapıldığında tüm demirbaşlar listelenir.

() Sterilizasyon Hareketleri: Demirbaşın sterilizasyon durumu ve geçmişi incelenir.

Demirbaşta bulunan alanların açıklaması;

Ad, Tip ve Barkod No alanları doldurulmadan Demirbaş açılamaz. Diğer alanlar isteğe bağlı olarak doldurulur.

Stok Kodu: Demirbaşı stok kartına bağlamaya yarar.

Cihaz Tipi: Tip "Cihaz" seçildiğine aktif olur. Demirbaşın ne tür bir cihaz olduğu seçilir.

Marka: Demirbaşın markası yazılır.

Model: Demirbaşın modeli yazılır.

Alış Tarihi: Demirbaşın alınma tarihi seçilir/yazılır.

Garanti Bit. Tar.: Demirbaşın garantisinin ne zaman bittiği seçilir/yazılır.

Ömür Bitiş Tarihi: Demirbaşın kullanım bitiş tarihi seçilir/yazılır.

Açıklama: Demirbaş ile ilgili açıklama girilebilir.

Dişhekimi: Demirbaşın hangi hekime ait olduğu seçilebilir.

Sterilize Edilir: Demirbaşın sterilize edilip edilemeyeceği seçilir. "Evet" seçildiğinde demirbaş AYARLAR > Sterilizasyon sayfasında görünür ve steril edilme aşamaları kayıt ve takip edilir.

Durum: Demirbaşın durumu seçilir.

Sağlam: Demirbaşın sağlam olup olmadığı seçilir.

The articles on this site cannot be quoted or copied without permission and without reference.

We use cookies to enhance user experience, analyze site usage and assist in our marketing efforts. By continuing to browse our site or closing this banner, you acknowledge that you have read and agree to our Cookie Policy.
Whatsapp