REPORT > Expense

Turkish (TR) help content is display because there is no help content in the language you are using.

RAPOR > Gider sayfasında tüm Gider hesaplarının bakiyeleri gösterilir. Liste, Kart isimlerine göre alfabetik olarak sıralıdır. Alınan mal veya hizmet bedeli ödenenden fazla ise oluşan değer borcu ifade eder ve Bakiye (Borcumuz) sütununda görülür. Bazen ön ödeme ile (peşinat, avans) süreli anlaşmalar yapılabilir. Hizmet veya mal teslim alındıkça Gider hesabına yazılır. Bu durumda da alacak oluşur ve Bakiye (Fazla Ödediğimiz) sütununda görülür. 

Hesap Tipi'ne göre rapor alınabilir.

 Raporla: Kıstaslar ayarlandıktan sonra listeleme yapar.

 Yazdır: Raporu yazdırır.

 İndir: Raporu indirir.

Bakiye nedir? (İsim) Artık, kalıntı, artan, kalan, geri kalan şey.

The articles on this site cannot be quoted or copied without permission and without reference.

We use cookies to enhance user experience, analyze site usage and assist in our marketing efforts. By continuing to browse our site or closing this banner, you acknowledge that you have read and agree to our Cookie Policy.
Whatsapp