REPORT > Status

Turkish (TR) help content is display because there is no help content in the language you are using.

Kliniğin belirli bir dönem içindeki durumunu gösteren rapordur. Hangi yılda ne kadar hasta eklenmiş, ne kadar diyagnoz, planlama, tedavi yapılmış, ne kadar para girişi/çıkışı olmuş, en çok hangi tedaviler yapılmış, hangi hekim ne kadar tedavi yapmış vs. hem grafik hem de rakamlarla gösterilir.

Dr.DENTES kullanımıyla ilgili aylık olarak veri boyutu ve trafik raporuna ulaşılabilir.

 Raporla: Kıstaslar ayarlandıktan sonra listeleme yapar.

The articles on this site cannot be quoted or copied without permission and without reference.

We use cookies to enhance user experience, analyze site usage and assist in our marketing efforts. By continuing to browse our site or closing this banner, you acknowledge that you have read and agree to our Cookie Policy.
Whatsapp