STOCK > Depot

Turkish (TR) help content is display because there is no help content in the language you are using.

Yeni () düğmesiyle malzemelerinizin bulunduğu stok depoları açılır. Girilmesi zorunlu bilgilere ait etiketler kırmızı renkle belirtilmiştir. Ekranda görülen daha önceden kaydedilmiş depolara ait bilgiler Değiştir () ile düzenlenir. Yapılan değişikliklerden vazgeçilebilir (). Girilen bilgileri saklamak için Kaydet () kullanılır. Sadece stok hareketi olmayan Depolar silinir ().

Önceki () ve Sonraki () düğmeleri ile Depolar arasında geçiş yapılır.

Ara () ile Depolar arasında arama yapılır. Boş arama yapıldığında tüm Depolar listelenir.

Depoda bulunan alanların açıklamaları;

Ad alanı doldurulmadan Depo açılamaz. Diğer alanlar isteğe bağlı olarak doldurulur.

The articles on this site cannot be quoted or copied without permission and without reference.

We use cookies to enhance user experience, analyze site usage and assist in our marketing efforts. By continuing to browse our site or closing this banner, you acknowledge that you have read and agree to our Cookie Policy.
Whatsapp