OPTIONS > Sterilization

Turkish (TR) help content is display because there is no help content in the language you are using.

Sterilizasyon aşamaları kayıt edilir.

Kirli Giriş: Herhangi bir hastada kullanılmış ya da sterilize edilmiş ama bekleyen aletler listelenir. Listeden sterilize edilmesi istenen aletlerin satırı tıklanır, Teslim Eden ve Teslim Alan seçilerek Kaydet düğmesi ile kirli girişi yapılır. Barkod sistemi kuruluysa sırayla teslim edenin barkodu, teslim alanın barkodu okutulur. Ardından teslim alınan tüm aletlerin tek tek barkodları okutularak listeden seçilmeleri sağlanır. Son olarak kaydet barkodu okutularak kirli girişi yapılır.

Yıkama: Kirli girişi yapılmış aletler listelenir. Listeden yıkaması yapılacak aletlerin satırı tıklanır, İşlem Yapan, Yıkama Türü, Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihi seçilir. Başlangıç ve bitiş tarihi alanında bulunan Şuan () düğmesi ile o anki zaman saat alanına yazılır, istenirse saat elle değiştirilebilir. Kaydet ile aletler paketleme aşamasına gönderilir. Barkod sistemi kuruluysa sırayla işlemi yapanın barkodu, yıkama türünün/cihazın barkodu okutulur. Sonrasında saat barkodu okutularak yıkama başlangıç zamanı belirlenir. Ardından yıkanacak tüm aletlerin tek tek barkodları okutularak listeden seçilmeleri sağlanır. Aletler yıkanır ve ardından saat barkodu yeniden okutularak yıkama bitiş zamanı belirlenir. Son olarak kaydet barkodu okutularak işlem tamamlanır ve aletler paketleme aşamasına gönderilir.

Paketleme: Paketlenecek aletler listeden seçilir. Paket No alanına paketin barkodu yazılır ya da barkod okuyucu varsa bu alana tıklanarak paket barkodu okutularak otomatik yazılması sağlanır, Paket Adı yazılır, İşlem Yapan, Sterilizasyon Yöntemi ve Steril Kalma Raf Ömrü (Gün) seçilir ve Kaydet düğmesi ile paketleme aşaması kaydedilir. Barkod sistemi kuruluysa sırayla işlemi yapanın barkodu, paketin barkodu okutulur. Ardından o pakete konulacak aletler tek tek barkodları okutularak pakete yerleştirilir. Son olarak kaydet barkodu okutularak paketleme işlemi tamamlanır.

Sterilizasyon: Sterilizasyon Cihazına Yerleştir bölümünde sterilizasyon cihazına yerleştirilecek aletler listeden seçilerek İşlem Yapan ve hangi Cihazda yerleştirileceği seçilip Kaydet düğmesine basılır. Sterilizasyon Cihazından Çıkar bölümünden sterilizasyon cihazından çıkan aletler seçilerek Kaydet düğmesine basılır. Barkod sistemi kuruluysa Sterilizasyon Cihazına Yerleştir bölümünde sırayla işlemi yapanın barkodu, sterilizasyon cihazının barkodu okutulur. Sonrasında cihaza konulacak tüm paketler barkodları tek tek okutularak cihaza yerleştirilir. Kaydet barkodu okutularak sterilizasyon cihazına yerleştirme işlemi tamamlanır. Sterilizasyon Cihazından Çıkar bölümünde cihazdan çıkarılan tüm paketlerin barkodları tek tek okutulurak listeden seçilmeleri sağlanır. Son olarak kaydet barkodu okutularak sterilizasyon işlemi tamamlanır.

Çıkış: Hangi aleti kim teslim edip, kimin teslim aldığı seçilerek Kaydet düğmesine basılır. Barkod sistemi kuruluysa sırayla teslim edenin barkodu, teslim alanın barkodu okutulur. Ardından teslim edilecek tüm paketlerin barkodları tek tek okutularak teslimat gerçekleşir. Son olarak kaydet barkodu okutularak işlemin kaydı tamamlanır.

Kullanım: Hangi aletlerin hangi Hastada ve hangi Başvuruda (geldiği tarihler) kullanıldığı seçilerek Kaydet düğmesine basılır.

The articles on this site cannot be quoted or copied without permission and without reference.

We use cookies to enhance user experience, analyze site usage and assist in our marketing efforts. By continuing to browse our site or closing this banner, you acknowledge that you have read and agree to our Cookie Policy.
Whatsapp