REPORT > Birthday

Turkish (TR) help content is display because there is no help content in the language you are using.

Bugün doğanlar listelenir. Dişhekimi veya Grup bölümlerinde seçim yapılarak "Bugün Doğanlar" raporu oluşturulabilir.

SMS Gönder: Listede bulunanlara SMS ile doğum günü mesajı iletilebilir. SMS Gönder'e tıklandığında: “AYARLAR > SMS Gönder” sayfasına geçilir. Bugün doğanlar listesindeki “Cep Telefonu” doğru yazılmış hastalar "Alıcı" olarak eklenir. Mesaj bölümüne hazır doğum günü mesajı gelir. İstenirse bu mesajda değişiklik yapılabilir. Mesaj hazır olduğunuda tıklanarak iletim yapılır.

İstenirse doğum günü olan hastalara otomatik SMS gönderilebilir. Bunun için AYARLAR > SMS Gönder sayfasından düğmesindeki " Doğum günü olan hastalara otomatik SMS gönder." seçeneği işaretlenir.

 Raporla: Kıstaslar ayarlandıktan sonra listeleme yapar.

Yazdır: Ekrandaki liste yazdırılır.

İndir: Raporlanan liste cihaz belleğine indirilir.

The articles on this site cannot be quoted or copied without permission and without reference.

We use cookies to enhance user experience, analyze site usage and assist in our marketing efforts. By continuing to browse our site or closing this banner, you acknowledge that you have read and agree to our Cookie Policy.
Whatsapp