REPORT > Gelen e-Fatura

Türkçe (TR) help content is display because there is no help content in the language you are using.

e-Fatura mükellefleri kullanır. e-Fatura kullanımına başlandığında "entegratör" GİB'de bir "e-fatura postası" hesabı oluşturur. Bir e-Fatura mükellefi başka bir e-Fatura mükellefine fatura kestiğinde fatura, bu "e-Fatura posta kutusuna" otomatik olarak gönderilir. Başkası tarafında kesilen e-Faturalarda bu sayfada listelenir.

Günlük, aylık, yıllık ya da istenilen tarih aralığındaki gelen e-Fatura listesi alınabilir. Alıcı bölümünde(Şubeler) faturayı alan kurum listelenir. Fatura durumuna göre, Tip, Senaryo ve Faturayı Kesen bölümlerine göre gelen e-Fatura rapor alınabilir.

Listedeki fatura numarasına tıklanınca fatura ayrıntıları görüntülenir. Gelen ticari e-Fatura düğmesi ile onaylanır/kabul edilir, düğmesi ile reddedilir. Reddedilen fatura, faturayı kesen kurum tarafında iptal edilmiş sayılır. Ticari e-Faturaların cevaplanma süresi 8 gündür. 8 gün içerisinde cevaplanmayan faturalar otomatik kabul edilmiş sayılır. düğmesi ile fatura yazdırılır. Raporda bir önceki sayfaya dönmek için düğmesi kullanılır.

Dr.DENTES gün sonunda gelen e-Faturaları kontrol eder. e-Fatura kredisi var ise kesilen faturaları listeye alır. Alınan her bir e-fatura 1 adet e-Fatura kredisi tüketir. Dikkat!, En fazla krediniz kadar gelen e-Fatura GİB'den çekilerek fatura listesine eklenir. Kullanıcıya e-posta ve Dr.DENTES uyarısı olarak kaç adet e-Faturanın kredi tükendiği için alınamadığı bilgisi verilir.

 Raporla: Kıstaslar ayarlandıktan sonra listeleme yapar.

Yazdır: e-Fatura listesini yazdırır.

İndir: e-Fatura listesini cihazınıza indirir.

Temel e-Fatura Nedir?
Temel e-Fatura, faturanın göndericiden alıcıya ulaşmasını amaçlayan e-Faturadır. Fatura alıcısı, faturayı otomatik kabul etmiş sayılır. Alıcılar temel e-Faturaları reddedemez.

Ticari e-Fatura nedir?
Ticari e-Faturada faturayı alan kişi, kabul veya red etme hakkına sahiptir. E-faturayı yollayan taraf, alıcıdan bu yönde bir cevap bekler. 8 gün içinde cevaplanmayan ticari e-Faturalar kabul edilmiş sayılır.

The articles on this site cannot be quoted or copied without permission and without reference.

We use cookies to enhance user experience, analyze site usage and assist in our marketing efforts. By continuing to browse our site or closing this banner, you acknowledge that you have read and agree to our Cookie Policy.
Whatsapp